Vilka trygghetsfrågor tycker du är särskilt viktiga?

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Polisen i Kungälv och Kungälvs kommun vill höra din åsikt. Vilka trygghetsfrågor är särskilt viktiga för dig?

Genom att delta i vår enkät och dela med dig av dina viktigaste frågor kan du göra din röst hörd. Det spelar ingen roll om du bor, arbetar eller bara vistas i Kungälvs kommun. Din åsikt är värdefull!

Till enkäten

I enkäten är det viktigt att dina svar baseras på dina egna erfarenheter och inte vad du har hört andra berätta.

Om kommunens trygghetsskapande arbete

En del av kommunens trygghetskapande arbete är att Kungälvs kommun har en nära dialog och etablerad samverkan med Polisen och andra. Tillsammans med vaktbolag, bostadsbolag, räddningstjänst, ungdomsarbetare och frivilliga organisationer samarbetar både Polis och kommun för att ha samma lägesbild. Syftet är hitta sätt för att öka tryggheten både till vardags och när det inträffat något som skapar otrygghet.

Kommunen och Polisen planerar sitt trygghetsskapande arbete genom att samla in synpunkter från allmänheten.  Dessa blir även underlag för exempelvis medborgarlöften.

Läs mer om samarbetet för ökad trygghet

  Sidan skapades: