Kommunfullmäktige 9 mars 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet Upprop i dagordningen.

  Sidan uppdaterades: