Kommunfullmäktige 20 april 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet Upprop i dagordningen.

På det här kommunfullmäktige går man bland annat igenom kommunens och bolagens årsredovisningar för 2016. Dessutom redogör kommunrevisionen för sina revisionsberättelser för 2016.

  Sidan uppdaterades: