Kommunfullmäktige 9 november 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

Det här kommunfullmäktige kommer bland annat handla om försäljning av några av kommunens fastigheter till Bokab. Det handlar om Båtsmangärdet 1, Flögen 1:9, Sadelmakaren 7 och Trädgårdsgärdet 6 och 7.

Exploateringsavtal och detaljplan för Båtellet på Marstrand samt ändring av drivmedel på Marstrandsfärjan finns också med på dagordningen. 

Man kommer även att titta på kommunrevisionens granskning av Toleransprojektet och hela kommunens ekonomi i förvaltningens rapport för tertial 2 där en begäran om extra anslag för sociala investeringar också finnns med.

Detta är ett axplock av vad som kommer att hända under kvällens Kommunfullmäktige. Ta tillvara möjligheten att se och höra allt live via dator, surfplatta eller mobil.

  Sidan uppdaterades: