Kommunfullmäktige 1 februari 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

Det här kommunfullmäktige kommer bland annat handla om kommunens kulturpolicy, ändring av drivmedel på Marstrandsfärjan och man kommer ta beslut om marköverlåtelseavtal för Båtellet.

Det blir också beslut om höjning av taxor och avgifter samt införande av baspaket och hygienpaket inom sektor Trygghet och stöd efter att ärendet tidigare återremiterats till kommunstyrelsen. 

 

  Sidan uppdaterades: