Kommunfullmäktige 8 mars 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Det här kommunfullmäktige kommer bland annat innehålla en uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska mål:  Minskad segregation och man kommer ta beslut om VA-taxa samt inkopplingsavgift
för 2018. Det blir också en revidering av kommunstyrelsens reglemente.

  Sidan uppdaterades: