Kommunfullmäktige 14 juni 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Det här kommunfullmäktige innehåller bland annat kommunrevisionens revisionsberättelse för 2017, överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2019-2022 och rambudget 2019-2022.

  Sidan uppdaterades: