Kommunfullmäktige 1 november 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Det första kommunfullmäktige med de nya ledamöterna och ersättarna. Det här kommunfullmnöktige innehåller bland annat val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden. Det blir också val av av ordförande och vice ordförande i valberedningen.  Dessutom kommer förvaltningen att hålla en presentation om hur organisationen arbetar.

Valen kommer att vara slutna vilket innebär att samtliga ledmöter lägger sin röst i en urna. Rösterna räknas sedan manuellt och därför kommer detta kommfullmäktige att innehålla en del pauser inför omröstningar och under rösträkning. 

  Sidan uppdaterades: