Kommunfullmäktige 8 november 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

På detta kommunfullmäktige kommer det tas beslut om fastighetsförsäljningar av Ärlan 1 samt del av Komarken 1:1 (Strandskolan) samt en del av Gjutaren 20. 

Dessutom kommer det beslut kring nya taxor för Kvarnkullen, fritidsanläggningar, Mimers Hus och förslag på avfallstaxa samt nya entréavgifter på Oasen Simhall

  Sidan uppdaterades: