Kommunfullmäktige 6 december 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Det här kommunfullmäktige innehåller bland annat val av ledamöter till i kommunstyrelsen.  Det blir också val till kommunens nämnder, beredningar och styrelser.  Dessutom kommer beslut om bugeten för 2019 att tas

I de fall valen går till omröstning så kommer valen att vara slutna vilket innebär att samtliga ledmöter lägger sin röst i en urna. Rösterna räknas sedan manuellt och därför kommer detta kommfullmäktige att innehålla en del pauser inför omröstningar och under rösträkning.

  Sidan uppdaterades: