Kommunfullmäktige 13 december 2018

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Det här kommunfullmäktige innehåller bland annat taxa för uteserveringar, nya taxor fritidsanläggningar och taxa för parkeringsavgifter i Marstrand, Instön, Tjuvkil.

  Sidan uppdaterades: