Kommunfullmäktige 7 mars 2019

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Det här kommunfullmäktige kommer bland annat att handla om ett förtydligande av avtal för Båtellet, beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente samt svar på motion om att säkerställa Västra gatans
funktion som gågata.

  Sidan uppdaterades: