Kommunfullmäktige 16 maj 2019

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Detta möte innehåller bland annat Årsredovisning och koncernbokslut 2018 samt Rambudget 2020-2023 och Budgetdirektiv 2020.

  Sidan uppdaterades: