Kommunfullmäktige 13 juni 2019

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Taxa för felparkeringsavgifter
  • Revidering av arvodesreglementet
  • Detaljbudget för den politiska organisationen
  • Förslag om att upphäva uppdrag att utreda och ta fram förslag till utveckling och modernisering av Oasen
  • Förslag om att upphäva uppdrag att utreda möjligheten för en framtida kommunikationslinje mellan Göteborg och Kungälv som ska vara spårbunden
  • Förslag om att upphäva uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation
  • Förslag om upphävande av uppdrag att upprätta ett idrottsbibliotek

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: