Kommunfullmäktige 7 november 2019

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Antagande - Detaljplan för skola, förskola och bostäder, del av Kärna 67:1
  • VA-planering, upprättande av verksamhetsområde för VA5
  • Del av Tjuvkil 2:67, VA-planering, upprättande av verksamhetsområde, etapp 2
  • Bredberget 1, upprättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp, Enekullen
  • Riktlinjer för byggherredriven/exploatörsdriven planprocess
  • Svar på motion om koj-index

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: