Kommunfullmäktige 5 december

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Granskningsrapport - Uppföljning av 2015 och 2016 års granskningar
  • Antagande - Detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, Intendenten 1, 2 och S:1
  • Exploateringsavtal för Klocktornet 36
  • Antagande av detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 m fl
  • Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020
  • Taxa för Parkeringsavgifter för Kungälvs kommun

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: