Kommunfullmäktige 19 december

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

 

  • Beredningsuppdrag, BTS – Revidering av plan för ökad social hållbarhet från 2020, utifrån samhällskontraktet - styrdokument och beredningsskrivelse
  • Svar på motion efterrättsdag i skolan
  • Svar på motion angående FN:s fördrag om kärnvapenförbud
  • Styrdokument - VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020
  • Exploateringsavtal för Rollsbo Västerhöjd Rollsbo 6:12 mfl
  • Detaljbudget politisk verksamhet 2020
  • Revidering av Reglemente för intern kontroll
  • Ungdomsfullmäktiges budget 2020
  • Säkerhet och trygghetspolicy
  • Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende 2019, kvartal 2

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: