Kommunfullmäktige 6 februari 2020

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Kungälvs kommuns kulturpris 2019 Utdelning av hållbarhetsstipendium
  • Antagande av detaljplan för Verksamheter i
  • Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 6:12, 1:32 och
  • Ytterby-Ryr 1:1 m.fl.
  • Utdelning Förbo AB
  • Utbetalning av partistöd 2020
  • Revidering av biblioteksplan

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: