Kommunfullmäktige 5 mars 2020

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Information om fördjupad strukturbild för kustzonen
  • Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar
  • Riktlinjer – taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Program för nationella minoriteteter och minoritetsspråk

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: