Kommunfullmäktige 7 maj 2020

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

 • Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige i juni 2020
 • Information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige
 • Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter om verksamhetsåret 2019
 • Revisionsberättelse för Bohus Räddningstjänstsförbund 2019 - beslut om ansvarsfrihet
 • Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst - Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning
 • Rambudget 2021-2024
 • Budgetdirektiv från Kungälvstrion
 • Tilläggsavtal 5 till marköverlåtelseavtal kv 14 Kongahälla
 • Lycke-Kroken 1:4 med flera, upprättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp, Truskärsvägens VA samfällighetsförening, Tjuvkil GA:32, GA:23, GA24 och GA:30
 • Lefstad samfällighetsförening, Lefstad 3:1 med flera, upprättande av verksamhetsområde för vatten och
 • avlopp, Lefstad ga:2
 • Miljöpolitiskt program 2016-2019 – Slutrapportering
 • Åtgärder för de lokala föreningarna – omfördelning av medel med anledning av covid-19

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: