Kommunfullmäktige 25 juni 2020

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Delårsrapport 1 2020, med finansiell rapport
  • Marköverlåtelse och inhyrning av förskola Nordtag
  • Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 - ansökan om lån från Kungälvs handbollsklubb
  • Återkoppling av dialog med föreningar och uttag av brukningsavgift
  • Styrdokument - taxa, kopieringsavgift för allmänna handlingar
  • Granskning Fördjupad översiktsplan
  • Beredningsskrivelse - Aktualitetsprövning
  • Aktieöverlåtelse Marstrands Kulturfastighet AB
  • Ersättning för förtroendevalda vid särskild händelse covid-19

 

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: