Kommunfullmäktige 3 september

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Styrdokument Kulturprogram
  • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning, gällande lagstiftning vid höjd beredskap
  • Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Hållsunga 3:9 m.fl. samt Torsby-Tofta 1:31 m.fl.11. Upprättande av verksamhetsområde för vattentjänster, Kastellegården 1:52 m.fl. Vena 1:3 m.fl.
  • Inhyrning LSS Enebacken

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: