Kommunfullmäktige 1 oktober 2020

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Marköverlåtelseavtal för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7
  • Beslut om antagande av detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7
  • Information om Trygg i Kungälv
  • Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: