Kommunfullmäktige 29 juni 2023

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

 

På grund av tekniska problem kommer tyvärr dagens sändning att utgå. Vi beklagar detta!

För en fullständig dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: