Rådet för funktionshinderfrågor, ledamöter

Rådets ordförande

Britta Malmberg Ohlsson (M)

 

Rådets vice ordförande

Lars-Gunnar Andersson – Neuroförbundet

 

Politiker

Pia Gillerstedt (S)
Göran Mattson (UP)
Anna Vedin (M)

 

Föreningsrepresentanter

Kerstin Lamberg - Autism- och Aspergerföreningen
Bert Bohlin – Diabetesföreningen Kungälv/Ale
Yvonne Byberg – HSO
Lars Bäck – Hjärt- och lungsjukas förening i Kungälv
Hans-Inge Fransson – Synskadades riksförbund
Rosa Gartman – Reumatikerförbundet
Janet Jensen – DHR
Ingemar Thorsson – Hjärt- och lungsjukas förening i Kungälv
Gunnel Trygg – FUB

 

  Sidan uppdaterades: