Hedersrelaterat våld och förtryck

Kungälvs kommun arbetar för att motverka och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan. Eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer.

Det kan handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade genom att bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar stora risker. Så stora att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat. Då är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och valet av partner blir inte individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten


Är du utsatt?

Känner du dig pressad att göra saker som du inte egentligen vill? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Känner du dig hotad eller kontrollerad? Är du utsatt för våld eller kränkningar? Känner du rädsla för att bli bortgift med någon du inte själv har valt (tvångsäktenskap – barnäktenskap)? Känner du en oro för att åka utomlands med din familj? Känner du någon i din familj som blivit könsstympad? Är du själv rädd för att bli utsatt för könsstympning i samband med utlandsresa med familjen?

Är du skolungdom kan du vända dig till:

  • Skolkurator och skolsköterska på din skola
  • Socialtjänsten Gemensam mottagning telefon, 0303-23 93 77, efter kontorstid (efter klockan 16 00 och helger) ring socialjouren telefon, 031-36 58 700
  • Ungdomsmottagningen i Kungälv, telefon 010-473 38 20
  • Polisen, ring 114 14, vid en akut situation om hot och våld ring alltid polisen, telefon 112.

Är du vuxen kan du vända dig till:

  • Gemensam mottagning, Socialtjänsten telefon, 0303-23 93 77. Efter kontorstid ring socialjouren, telefon 031-365 87 00
  • Krismottagningen våld i nära relation, telefon 0303-23 90 70
  • Din vårdcentral där du bor
  • Polisen ring 114 14, vid en akut situation om hot och våld ring alltid polisen, telefon 112.

Samtalsmottagning för utsatta personer

Regionalt stödcentrum Heder är en samtalsmottagning för personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld oavsett ålder eller ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet och religion eller funktionsnedsättning.

Mer information finns på Stödcentrum heders hemsida

Nationell stödtelefonen för råd och vägledning 

Telefon 010-223 57 60

Hit kan du som yrkesverksam eller som arbetar ideellt vända dig ifall du har kännedom om något barn eller ungdom är utsatt. Det kan också vara någon du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning.

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 9–16.

Användbara länkar:


http://www.hedersfortryck.se/ (extern länk)
Stödcentrum heder
Ungdomsmottagningen (extern länk)
Tjejjourenväst (extern länk)

  Sidan uppdaterades: