Sök på kungalv.se

1

Busskort för gymnasiet

Busskort för gymnasiet Nya ... Busskort för gymnasiet Nya skolkortsrutiner för läsåret 2018/2019 Folkbokförd i Kungälvs Kommun Alla ... hittar du som går i gymnasiet information om ditt busskort.

2

Busskort och skolskjuts

Busskort och skolskjuts Samlad information om hur du anmäler om behov av skolskjuts, ansöker om skolskjuts ... Information om skolkort Anmälan om behov av skolskjuts Busskort för gymnasiet Alla som går på gymnasiet och är

3

Busskort för gymnasiet

Busskort för gymnasiet Nya ... Busskort för gymnasiet Nya skolkortsrutiner för läsåret 2018/2019 Folkbokförd i Kungälvs Kommun Alla ... hittar du som går i gymnasiet information om ditt busskort.

4

Information om skolkort

skolskjuts under föregående läsår kan åka på busskortet fram till den 15 september. Giltighetstid för ... har får ett nytt från skolan. Så här används busskortet ombord på bussen Stämpla alltid ditt skolkort

5

Bidrag för elevresor

av ett busskort. Busskortet hämtas ut på den skola som du går på. Mer information om busskort för dig ... kungalv.se/forskola--skola/grundskola/skolskjuts/busskort-gymnasiet Om du studerar utanför GR kan du söka

6

Anmälan om behov av skolskjuts

För att eleven ska vara garanterad att få sitt busskort vid höstterminens skolstart ska anmälningsblanketten ... byte av skola eller att färdsättet förändras ska busskortet återlämnas till skolskjutssamordnare i Stadshuset

7

Fria resor Formulär 04-19

Ansökan Fria resor 0400 - 19:00 Fria resor elev utan skolskjuts   Information ... Ändamålet med behandling: Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas

8

Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever i grundskolan

OCH ANDRA KORT ERSÄTTS INTE. Anmälan om förlorat busskort - grundskola Information om personuppgiftsbehandling ... ansvar. Avser behandlingen: Anmälan om förlorat busskort. Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen Telefon:

9

Fria resor Formulär 19-22

Ansökan Fria resor 19:00 - 22:00 Fria resor skolskjutselev   Information ... Ändamålet med behandling: Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas

10

Skolstart och skolskjuts höstterminen 2018

Skolstart och skolskjuts höstterminen 2018 Skolstart Grundskolan Skollunch serveras. ... läsårets skolkort gäller på uppropsdagen. Har man busskort sedan förra läsåret kan man åka på det fram till