Vattenskyddsområde

Kommunen har tre vattenskyddsområden. Marstrands- (på Koön), Lysegårdens- och Dösebacka vattenskyddsområde. Vi är också en del av ett regionalt vattenskyddsområde som skyddar hela Göta älv.

Exempel på regler för fastighetsägare som bor i våra lokala vattenskyddsområden:

  • Du får inte lagra mer ved än vad som går åt till huset under ett år
  • Du får inte använda några bekämpningsmedel i trädgården
  • Du får inte hantera mer än sammanlagt 25 liter av hälsofarliga produkter som exempelvis (bensin, diesel eller fotogen)

Skyddsföreskrifterna kan variera mellan de olika områdena så läs också vad som gäller i just ditt område.

Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf)
Ett arbete med att uppdatera skyddsföreskrifterna för Dösebacka vattenskyddsområde pågår. Kontaktperson för Dösebacka vattenskyddsområde är VA-ingenjör Emanuel Nandorf.

Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf)  

Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf)

Regionalt vattenskyddsområde

Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Vattenskyddsområdet GÄVSO som beslutades av länsstyrelsen i Västra Götaland gäller från den 1 juli 2022. Notera att GÄVSO vattenskyddsområde är uppdelat i en inre och en yttre zon där skyddsföreskrifterna gäller i den intre zonen.
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde hittar du här.

Söka tillstånd för verksamhet inom GÄVSO

Om du är en av dom fastighetsägare som behöver ansöka om tillstånd för din verksamhet i den inre zonen av Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddområde så hittar du blanketten här.

  Sidan uppdaterades: