Vattenskyddsområde

Kommunen har tre vattenskyddsområden. Marstrands- (på Koön), Lysegårdens- och Dösebacka vattenskyddsområde. Vi har också ett regionalt vattenskyddsområde tillsammans med kommunerna utmed Göta älv.

Regler för fastighetsägare som bor vid våra lokala vattenskyddsområden

  • Du får inte lagra mer ved än vad som går åt till huset under ett år
  • Du får inte använda några bekämpningsmedel i trädgården
  • Du får inte hantera mer än sammanlagt 25 liter av hälsofarliga produkter som exempelvis (bensin, diesel eller fotogen)

Lokala vattenskyddsområden i Kungälvs kommun

Läs om varje vattenskyddsområde och de föreskrifter som finns för området.

Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf)


Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf)  


Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf)


Regionalt vattenskyddsområde


Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Vattenskyddsområdet GÄVSO beslutades av länsstyrelsen i Västra Götaland den 16 maj 2022 och gäller från den 1 juli 2022 oavsett om det överklagas. Notera att GÄVSO vattenskyddsområde omfattar en inre och en yttre zon med olika skyddsnivåer.
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde hittar du här.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut om Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Blankett för att söka tillstånd

Om du är en av dom fastighetsägare som behöver ansöka om tillstånd för din verksamhet i den inre zonen av Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddområde så hittar du blanketten här.  

 

  Sidan uppdaterades: