Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier.

 

Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera Komvux som särskild utbildning (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR (Göteborgsregionen). I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

Studieperioder grund- och gymnasieutbildningar

Vårterminen pågår mellan 17 januari 2022 – 3 juni 2022.

Ansökningsperioder

Ansökan till vårens kurser är öppen för anmälningar från 18 oktober till 10 december för kurser som startar i januari.
Ansökan för yrkesutbildning är öppen mellan 29 september och 26 oktober. Yrkesutbildning söks via www.grvux.se.

När kan man läsa på vuxenutbildningen?

(20 kap. 20§ SL)

  1. Alla har rätt att ansöka till vuxenutbildningen med start från hösten då de skall fylla 20 år.
    Personer under 20 år kan söka om det finns en slutförd tre-årig gymnasieutbildning.
  2. Alla elever som söker till vuxenutbildningen skall träffa en studie- och yrkesvägledare. Vägledningen har avgörande betydelse för vilken form av vidare studier som ska erbjudas en elev. För sökanden som inte har fyllt 20 ska man kontakta Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA för att få hjälp med vägledning och planering av aktiviteter.

Läs mer om Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Yrkesutbildningar

Nästa ordinarie ansökningsperiod för yrkesutbildningar kommer att löpa mellan 29 september 26 oktober för start i januari 2022. Gör din ansökan på www.grvux.se.

Är du folkbokförd i Kungälv kan du även söka utbildning till undersköterska hos oss i Kungälv. Ansökningsperioden är den 18 oktober till 10 december för start januari 2022.

Distansstudier

Du kan studera på distans för gymnasiala kurser. Antagning sker löpande under året. Läs mer om möjligheterna att studera på distans här. 

Slutbetyg från Vuxenutbildningen


Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.
Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Ansökan

SFI i Kungälv finns både som platsstudier under dagtid och som distansstudier

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.