Halltorp 2:4 — Bostäder

Syftet med planen är att gör det möjligt att bygga en och tvåfamiljsvillor på fastigheten.

Detaljplannens namn: Detaljplan för bostäder, del av Halltorp 2:4
Diarenummer: KS2014/987
Handläggare: Kristina Stenström
Status: planen är överklagad

Detta händer nu

Planen är överklagad till Mark och miljödomstolen. Vi väntar nu på svar där ifrån. Alla handlingar finns samlade en bit ner på sidan under "Utredningar och dokument". Vill du veta mer om hur planprocessen går till så titta här.

Områdesbeskrivning

Aktuellt planområde ligger i Kode, i kommunens nordvästra del. Planområdet ligger inom södra delen av Kode tätortavgränsning, cirka 1 kilometer körbar väg från Kode järnvägsstation och cirka 1,5 kilometer körbar väg från anslutning till väg E6. Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i en-/tvåbostadshus, varav bostadshusen i öster och sydost ligger inom detaljplan.

Utredningar och dokument

Här samlar vi de utredningar, dokument som tagits fram under arbetet med planen. Det senaste är publicerat överst. Här finns också utdrag från protokoll så du kan se när beslut tagits i ärendet.

underrattelse-om-antagande-halltorp 2022-11-01.pdf

pdf - Filstorlek: 219,8 KB

protokollsutdrag---beslut---antagande-av-detaljplan-for-bostader-del-av-halltorp-2-4---kommunstyrelsen 2022-10-19.pdf

pdf - Filstorlek: 67,3 KB

granskningsutlatande-halltorp-22-09-16.pdf

pdf - Filstorlek: 1,9 MB

illustrationskarta-halltorp_-2022-09-13---antagande.pdf

pdf - Filstorlek: 391,6 KB

plankarta-halltorp_-2022-09-13---antagande.pdf

pdf - Filstorlek: 292,6 KB

planbeskrivning-till-antagande 2022-09-13.pdf

pdf - Filstorlek: 2,7 MB

illustrationskarta-granskning-halltorp-2_4 2022-04-07.pdf

pdf - Filstorlek: 4,6 MB

planbeskrivning-granskning-halltorp-2_4 2022-04-07.pdf

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

plankarta-granskning-halltorp-2_4 2022-04-07.pdf

pdf - Filstorlek: 396,6 KB

samradsredogorelse-granskning-halltorp-2_4 2022-04-07.pdf

pdf - Filstorlek: 432,2 KB

dagvattenutredning-halltorp-2_4 2022-03-15.pdf

pdf - Filstorlek: 2,4 MB

illustrationskarta_halltorp_-2021-08-27.pdf

pdf - Filstorlek: 475,8 KB

plankarta_halltorp_-2021-08-27.pdf

pdf - Filstorlek: 295,8 KB

planbeskrivning-halltorp-2-4_21-08-27.pdf

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

geoteknik-markteknisk-undersokningsrapport--halltorp-2_4 2021-12-06.pdf

pdf - Filstorlek: 2,7 MB

geoteknisk-utredning-pm-halltorp-2_4 2021-12-06.pdf

pdf - Filstorlek: 2,4 MB

trafikbuller-pm-halltorp-2_4 2021-10-15.pdf

pdf - Filstorlek: 907,4 KB

arkeologisk-utredning-halltorp-2_4 2020-01-01.pdf

pdf - Filstorlek: 954,5 KB

naturvardesinventering-halltorp-2_4 2018-12-03.pdf

pdf - Filstorlek: 16,1 MB
  Sidan uppdaterades: