De två får årets kulturpris och kulturstipendium

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Igår delades Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium ut på kommunfullmäktiges sammanträde. 2022 års kulturpris går till Jan Eliasson och kulturstipendiat är Rebecka Härnborg.

Kulturpriset

Kungälvs kommuns kulturpris år 2022 är en hedersutnämning som delas ut för förtjänstfulla
insatser inom kulturella eller konstnärliga områden enligt riktlinjer som slagits fast. Till Kungälvs kommuns kulturpristagare år 2022 utses dirigent Jan Eliasson med motiveringen:

Jan har via sin musikaliska drivkraft och ledarskap förgyllt Kungälvs gator och torg med takt och ton. Jans engagemang ger inte bara resultat i ett stort underhållningsvärde, utan bär även vidare en musikalisk tradition i form av storband. Den sociala samanhållning som Jan med storband skapar, både för åskådare och deltagare kan ses när Jan dirigerat både för demokrati och för välgörenhet bland annat i Mimers hus teater. Jan har även varit drivande i en mängd samarbeten med körer och dansare och på så vis ytterligare förgyllt Kungälvs kulturliv.   

Bild: Vinnare av kulturpriset 2022 Jan Eliasson

Kulturstipendium

Kungälvs kulturstipendium delas ut en gång om året för visade förutsättningar inom något
kulturellt område. Stipendiesumman är totalt tiotusen kronor. Till Kungälvs kommuns kulturstipendiat 2022 utses Rebecka Härnborg med motiveringen:

För att fortsatt bidra till att etablera sitt nystartade företag och utveckla sin konstverksamhet tilldelas Kungälvs kommuns kulturstipendium år 2022 till Rebecka Härnborg och Härnborgs Design. Med en bakgrund som lärare och utbildning inom design skapar Rebecka användbara, vackra och hållbara föremål och konstverk. Kungälvs kommun vill att skapande och entreprenörskap ska uppmuntras, likt så hållbar och innovativ design. Stipendiet går till fortsatt utvecklande av Rebeckas skapande och företagsamhet.

Bild: I mitten kulturstipendiat Rebecka Härnborg, till vänster Gun-Marie Daun (Kd) och till höger Anna Vedin (M). 

Stipendier och pris

  Sidan skapades: