Djuphamnskajen i Marstrand stängs tillfälligt 30 mars

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kajen stängs mellan klockan 8-17 på grund av inspektering av funktion och underhållsbehov.

Sedan sommaren 2021 har kommunen inspekterat och bedömt status på alla konstbyggnader som förvaltas av Kungälvs kommun. Med konstbyggnad menas exempelvis
broar, stödmurar, kajer och bullerplank.

Arbetet utförs för att säkerställa att kajen fungerar som förväntat, behovet av underhåll och planering av framtida underhåll.

Med anledning av detta stängs djuphamnskajen av för tunga lyft den 30/3. Då kan arbetet utföras säkert under kajen. Kajen är avstängd mellan klockan 8 och 17 från och med spolplattan fram till hushörnet på Djuphamnskajen 2.2.

  Sidan skapades: