Felaktigheter i enkät till vårdnadshavare i förskolan

Felaktiga e-postmeddelande har skickats från Göteborgsregionen till vårdnadshavare till barn i förskolan. Uppdaterad 17 januari 2023, klockan 13.25. 

Kungälvs kommun genomför varje år en vårdnadshavarenkät för förskolan som Göteborgsregionen (GR) anordnar. Samtliga kommuner inom GR deltar. Vårdnadshavarenkäten skickades ut till vårdnadshavare den 9 januari.

Den leverantör som Göteborgsregionen har upphandlat (Enkätfabriken) upptäckte i samband med utskicket att felaktiga e-postmeddelanden hade gått ut till vårdnadshavare i Kungälvs kommun. De felaktiga e-postmeddelandena innehöll information om barn till vårdnadshavare i andra kommuner. Enkätfabriken meddelade även att e-postmeddelanden som skulle gått till vårdnadshavare i Kungälvs kommun har skickats till vårdnadshavare i andra kommuner.

Kungälvs kommun har anmält detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kommunen har även anmält ett fel på vårt eget register som lett till vissa felaktiga utskick. Felet har nu korrigerats och en ny version av vårdnadshavarenkäten kommer att skickas ut i början av nästa vecka. Det nya utskicket innehåller inte några personuppgifter alls.

Kungälvs kommun ser allvarligt på händelsen och beklagar det som inträffat. Vi samarbetar fortsatt med Göteborgsregionen och Enkätfabriken för att enkäten ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert vis. 

  Sidan skapades: