Felaktigheter i enkät till vårdnadshavare i förskolan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Felaktiga e-postmeddelande har skickats från Göteborgsregionen till vårdnadshavare till barn i förskolan. Uppdaterad 17 januari 2023, klockan 13.25. 

Kungälvs kommun genomför varje år en vårdnadshavarenkät för förskolan som Göteborgsregionen (GR) anordnar. Alla kommuner inom Göteborgsregionen deltar. Enkäten skickades ut den 9 januari.

Den leverantör som Göteborgsregionen har upphandlat (Enkätfabriken) upptäckte i samband med utskicket att felaktiga e-postmeddelanden hade gått ut till vårdnadshavare i Kungälvs kommun. Meddelandena innehöll information om barn till vårdnadshavare i andra kommuner. Meddelanden som skulle gått till vårdnadshavare i Kungälvs kommun har även skickats till vårdnadshavare i andra kommuner.

Kungälvs kommun har anmält detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kommunen har även anmält ett fel på vårt eget register som lett till vissa felaktiga utskick. Felet har nu korrigerats och en ny version av vårdnadshavarenkäten kommer att skickas ut i början av nästa vecka. Det nya utskicket innehåller inte några personuppgifter alls.

Kungälvs kommun ser allvarligt på händelsen och beklagar det som inträffat. Vi samarbetar fortsatt med Göteborgsregionen och Enkätfabriken för att enkäten ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert vis. 

  Sidan skapades: