Internationella kvinnodagen 8 mars

Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor i jämförelse med mäns livsvillkor världen över.

Årets tema är hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap. Ett område som särskilt lyfts planen Trygg i Kungälv, där kommunen i samverkan arbetar med ökad kunskap till ungdomar, föräldrar, personal samt när det händer säkerställa en effektiv samverkan mellan berörda myndigheter.

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Social översiktsplan

Regionalt stödcentrum heder

Jämställdhetsmyndigheten - Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Unicef-internationella kvinnodagen

  Sidan skapades: