Landshövdingen besökte Kungälv

Landshövdingen i Västra Götaland, Sten Tolgfors, är på turné i kommunerna i länet och under torsdagen var det Kungälvs tur. Här mötte han delar av kommunledningen för att diskutera gemensamma frågor. Landshövdingen skickade också med en uppmaning om att bygga vidare på den gemensamma länskänslan.

- Jag besöker nu alla kommuner i länet för att få en bild av viktiga lokala frågor och resonera med kommunledningarna. Direkta kontakter är oerhört värdefulla inte minst i dessa tider av grön omställning, säger Sten Tolgfors.

Landshövdingen höll en presentation om den gröna omställningen i Västra Götaland. Det var en beskrivning av de omfattande etableringar och investeringar som pågår i länet. De har en direkt koppling till ett ökat energibehov, krav på utveckling av infrastruktur och arbetsmarknadsregioner. Med från Länsstyrelsen deltog även Lena Malm, chef för samhällsavdelningen och utredare Melsik Harytjumjan.

De mötte kommunalråden Miguel Ohdner (s), Anders Holmensköld (m) och oppisitionsrådet Gun-Marie Daun (kd) samt kommundirektör Haleh Lindqvist och Madeleine Nilsson, administrativ chef. Kungälvs politiker lyfte flera gemensamma frågor om social hållbarhet och utveckling av infrastruktur och bjöd in till en fortsatt samtal om utveckling av Bohus fästning.

- Ett bra möte om framtiden, energi och statens eftersatta investeringar på infrastruktur i Kungälv. Positivt också att Länsstyrelsen nu vill fördjupa samarbetet inom tre områden: samhällsekonomiska effekter av minskat utanförskap, VA i kustzon och hur vi tillsammans kan lyfta Kungälvs unika nordiska historia. Kändes mycket bra och framåtsyftande, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande.

  Sidan skapades: