Så agerar kommunen för att minska otrygghet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

När det inträffar händelser som våldsbrott, bränder, skadegörelse och andra brott är det vanligt att man känner en känsla av otrygghet, inte minst för de personer som bor i direkt anslutning till det som inträffat.  

För att skapa trygghet har Kungälvs kommun en nära kontakt med Polisen och tillsammans en etablerad samverkan med lokala aktörer. Tillsammans med vaktbolag och bostadsbolag, räddningstjänst, ungdomsarbetare, och frivilliga organisationer samarbetar både Polis och kommun för att ha samma lägesbild. Allt för att hitta sätt för att öka tryggheten både till vardags och när det inträffat något som skapar otrygghet. 

– Syftet med vår samverkan är att åstadkomma mer än vad en aktör ensam kan åstadkomma. När alla kan bidra med sina speciella resurser och kunskaper får vi tillsammans större möjlighet att minska otrygghet och förebygga brott. Detta säger Angelica Karan Wahlström, säkerhetssamordnare med fokus inom brottförebyggande arbete i Kungälvs kommun.

I situationer som skapar otrygghet agerar Kungälvs kommun med olika trygghetsskapande insatser. Insatserna kan se olika ut beroende på situationen. Det kan exempelvis innebära att väktare rör sig mer i ett område under kväll och natt. Det kan även innebära att personal som arbetar med unga finns på plats för att träffa, prata och diskutera med unga och deras vårdnadshavare om deras oro och trygghet.

– Många gånger handlar det om att göra de vuxna förebilderna synliga, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Kungälvs kommun samarbetar med den frivilliga organisationen “Vuxen på Stan” som nattvandrar för att skapa ett tryggare Kungälv säger Angelica Karan Wahlström.

Ett annat exempel på en trygghetshöjande åtgärd är att förändra platser som upplevs som otrygga eller där brott förekommer. Det kan exempelvis innebära att man förändrar växtlighet eller belysning för att öka insyn och trygghet för den som vistas på platsen.

Som en del av kommunens krisberedskap kan kommunen vid stora olyckor, katastrofer eller mycket svåra händelser aktivera arbetsgruppen POSOM som står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOMs uppgift är att stödja människor i den aktuella kris- eller katastrofsituationen för att förebygga psykisk ohälsa.

Om du behöver stöd att bearbeta oro 

Om du eller någon du känner behöver hjälp med att bearbeta sin oro kan det hjälpa att prata med någon om den. Brottsofferjouren erbjuder medmänskligt och praktiskt stöd till brottsutsatta, vittnen eller anhöriga utan kostnad.

Så kan du bidra till att öka tryggheten

Polis, kommun och andra aktörer tar gemensamt ansvar för att öka tryggheten, men även du som privatperson kan bidra  

  • Berätta vilka trygghetsfrågor som är viktiga för dig.  
    Genom att delta i Kungälvs kommuns och Polisens gemensamma enkät och dela med dig av dina viktigaste frågor kan du göra din röst hörd. Det spelar ingen roll om du bor, arbetar eller bara vistas i Kungälvs kommun.

  Sidan skapades: