Kungälvs kommuns information med anledning av läget i Ukraina

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun följer det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i Ukraina. Här finns länkar till myndigheters information. 

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. FN uppskattar att miljontals människor har lämnat landet sedan Rysslands invaderade Ukraina den 24 februari. Flyktingströmmen går mest mot grannländerna Polen, Moldavien, Slovakien, Ungern och Rumänien. Hur många från Ukraina som kommer att komma till Sverige framöver är svårbedömt, enligt Migrationsverket. Myndigheten förbereder sig dock för att öka antalet boendeplatser för asylsökande.

Kungälvs kommun förbereder sig för att vara redo om det blir aktuellt att ta emot ukrainska flyktingar. Kommunen följer noga utvecklingen i Ukraina. För att förbereda oss på att antalet flyktningar nu kan öka, samverkar vi med flera olika myndigheter och organisationer.

Kommunen samverkar med andra myndigheter

Det är Migrationsverket som ansvarar för uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv och asylprocessen. Kommunen ansvarar för kommunal service som förskola, skola, vård och omsorg. Länsstyrelsens roll är att samverka med kommunerna och andra aktörer i länet samt med nationella myndigheter som Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kungälvs kommun arbetar med förberedelser för ett eventuellt flyktingmottagande från Ukraina, men har också ökat fokus på IT-säkerhet. Vi har ett bra utgångläge för att kunna förbereda oss på ett bra sätt. Vi har en upparbetad samverkan med kommunerna i Göteborgsregionen och statliga aktörer och anpassar denna samverkan till att fokusera på händelseutvecklingen i Ukraina.

Detta gäller för de som kommer till Sverige från Ukraina

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Direkt vid ansökan hos Migrationsverket kan de få hjälp med mat och någonstans att bo, om de har ett akut behov av det.

När en person fått sitt tillstånd har den förutom mat och boende rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller

  • dig som är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • dig som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.
  • För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

Läs vidare på Migrationsverkets webbplats om information till den som kommer till Sverige från Ukraina

När en person fått uppehållstillstånd baserat på EUs massflyktsdirektiv och kommer till Kungälvs kommun, ska kommunen erbjuda kommunal service. Kungälvs kommun ser nu över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när flyktingar bosätter sig i vår kommun.

Inventering och samordning av bostäder

Kungälvs kommun vet i dagsläget inte hur många ukrainska flyktingar som kommer att komma till Kungälv, via Migrationsverket. För att vara förberedda samverkar vi med Migrationsverket och Länsstyrelsen som samordnar behovet av bostäder. Kommunen har fått en förfrågan, via Länsstyrelsen från Migrationsverket, om att ta fram tillfälliga boendeplatser i kommunal regi. Vi håller på och inventerar hur många bostäder som Kungälvs kommun kan bidra med.

Till privatpersoner

Kommunen har ställt frågan till Migrationsverket om vi kan förmedla privata hjälpinsatser i form av boendeplatser. Svaret från Migrationsverket lyder: Vi kan inte hantera förfrågningar från privatpersoner som vill upplåta rum eller bostad till människor på flykt.

För att ha beredskap vid ett förändrat läge vill kommunen inventera och sammanställa den hjälp som Kungälvs invånare vill ge. Om du som privatperson kan erbjuda hjälp i form av boende till flyktingar kan du höra av dig till kommunen via formuläret på denna sida. Detta är en sammanställning av frivilliga insatser från privatpersoner.

Till företag

När Migrationsverket hyr från företag/fastighetsägare sker det alltid efter en offentlig upphandling. Läs om upphandlingen här

Hjälp via organisationer

Många medborgare vill hjälpa till och bidra i en svår situation. Är du en av dem råder Kungälvs kommun dig att kontakta någon av de många olika frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina, här eller på plats.

Det finns också många sätt för privatpersoner att engagera sig ideellt som volontär i etablerade organisationer eller på exempelvis språkkaféer. Nyanlända flyktingar kan också ha behov av hjälp med exempelvis kläder, leksaker med mera.

Vad ska jag som invånare göra om jag känner mig orolig?

På krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Lilla Aktuellt har tagit fram lite olika inslag riktade till barn, om situationen i Ukraina, de har även pratat om källkritik.

Lilla Aktuellt – Statsministern pratar direkt till barnen om Ukraina | SVT Play

Information om säkerhetsläget

Läs mer om säkerhetsläget i närområdet på Försvarsmaktens webbplats

Viktigt med källkritik

Det är också extra viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se:

Källkritik - Krisinformation.se

Olika myndigheters roll

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

  Sidan skapades: