Unik volontärsutbildning stöttar frivilliga

Som en del av Samhällskontraktet har studieförbund, kyrkorna, föreningslivet och kommun byggt upp ett nätverk med syfte att tillsammans stötta nyanlända i Kungälvs kommun.

Sedan nätverkets start 2016 har nätverket fyllt en viktig funktion för att sprida information och få ett ansikte på varandra. En särskilt viktig insats har varit nätverkets volontärsutbildning, där målet är att på olika sätt stötta frivilliga i deras möte med nyanlända.

Ett efterfrågat ämne har varit information och möjlighet att direkt ställa frågor till Migrationsverket. Gensvaret från frivilliga lät därför inte vänta på sig, när Marie Lindgren från Migrationsverket kom till volontärsutbildningen. Tillsammans med Marie blev det en viktig stund hur Migrationsverket arbetar, men även dialog och återkoppling kring frivilligas behov. Till hösten fortsätter volontärsutbildningen med nya efterfrågade teman.

Vill du veta mer om nätverk nyanlända och volontärsutbildningen? Kontakta:

Eleonor Abrahamsson Enhetschef för Vägledning, Introduktion och Arbete eleonor.abrahamsson@skola.kungalv.se

Johan Sjöholm utvecklingsledare folkhälsa
Johan.sjoholm@kungalv.se

Bilden: Från vänster Mia Ottosson, Rädda Barnen och Marie Lindgren, Migrationsverket.

  Sidan skapades: