Planprogram för Åseberget

Planprogrammet ska göra det möjligt att bygga en ny stadsdel nära centrala Kungälv. Stadsdelen ska vara väl sammankopplad med andra stadsdelar i området.

Planprogrammets namn: Åseberget planprogram
Diarenummer: KS2021/0772
Handläggare:
Ida Bjärmark
Projektledare: Stina Gunnarsson
Status: Samråd - öppen för synpunkter

Samråd - Öppen för synpunkter

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 29 mars till 26 april 2024. Du hittar handlingarna för samrådet här.  De ligger också i listan längst ner på sidan. Du kan även ta del av handlingarna i Stadshusets entré på Ytterbyvägen 2 och på biblioteket på Mimers hus i Kungälv under gällande öppettider.

Synpunkter på planförslaget ska ha kommit in till Kungälvs kommun senast fredagen den 26 april 2024 via e-post till kommun@kungalv.se eller via brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. E-postmeddelande eller brev ska vara märkt med diarienummer KS2021/0772. Den 8 april hölls ett öppet hus om planprogrammet Åseberget.

Områdesbeskrivning

Planprogrammet gäller hela Åseberget som till största delen är ett obebyggt berg intill E6 mellan Rollsbo och Komarken. Även några obebyggda ytor söder om Marstrandsvägen ingår i planprogrammet.

Om planprogrammet

På berget görs plats för en stadsdel med cirka 2000 nya bostäder, grönytor och verksamheter. Berget ska omvandlas till en integrerad del av Kungälv som tar vara på de kvaliteter som berget ger. Med fin utsikt och möjlighet till bostadsnära rekreation. Nya vägar och annan infrastruktur byggs för exploateringen men också för att länka samman Åseberget med kringliggande områden.

Planprogrammet är en del av planprocessen. Läs mer om processen här.

Utredningar, handlingar och dokument

Här samlar vi alla alla handlingar, utredningar och dokument som tagits fram under arbetet med planprogrammet. Det senaste är publicerat överst så att det är enkelt för dig att hitta.

Planprogram Samråd - Åseberget 2024-03-20.pdf

pdf - Filstorlek: 23,4 MB

Bullerkartering alt 2_ Åseberget 2023-11-08.pdf

pdf - Filstorlek: 2,6 MB

Bullerkartering alt 1_ Åseberget 2023-10-19.pdf

pdf - Filstorlek: 3,3 MB

Miljöutredning_ Åseberget 2023-07-07.pdf

pdf - Filstorlek: 387,0 KB

Trafikbuller_ Åseberget 2023-02-14.pdf

pdf - Filstorlek: 7,1 MB

Kartläggning av luftföroreningar Rollsbo industriområde 2022-10-14.pdf

pdf - Filstorlek: 860,6 KB

Undersökning_om_betydande_miljöpåverkan_ Åseberget 2022-10-07.pdf

pdf - Filstorlek: 1,6 MB

Trafiksimulering på väg 168 i höjd med Rollsbo_ Åseberget 2022-10-05.pdf

pdf - Filstorlek: 4,7 MB

Geoteknisk utredning_ Åseberget 2022-09-01.pdf

pdf - Filstorlek: 3,0 MB

MUR Geoteknik_ berg och geofysik_ Åseberget 2022-09-01.pdf

pdf - Filstorlek: 7,0 MB

Trafiksimulering_ Åseberget 2022-07-04.pdf

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Miljöteknisk markundersökning_ Åseberget 2022-05-09 REV. 2022-05-18.pdf

pdf - Filstorlek: 11,8 MB

Miljöteknisk markundersökning_ Komarken_ Åseberget 2022-05-09.pdf

pdf - Filstorlek: 7,2 MB

Miljöteknisk markundersökning_ Annero_ Åseberget 2022-05-09.pdf

pdf - Filstorlek: 7,3 MB

Arkeologisk utredning - steg 1_ Åseberget 2022-05-.pdf

pdf - Filstorlek: 20,0 MB

Förstudie Naturvärdesinventering_ Åseberget 2022-03-31.pdf

pdf - Filstorlek: 9,4 MB

förstudie_Åseberget 2021-08-27.pdf

pdf - Filstorlek: 15,8 MB

Spillvatten_ Åseberget 2021-06-18.pdf

pdf - Filstorlek: 311,3 KB

Dricksvatten_ Åseberget 2021-06-10.pdf

pdf - Filstorlek: 366,8 KB

Översiktlig trafikutredning_ Utbyggnadsplaner Rollsbo_ Åseberget 2017-06-rev D.pdf

pdf - Filstorlek: 3,9 MB

Miljöteknisk utredning_ Åseberget 2016-10-26.pdf

pdf - Filstorlek: 12,7 MB

Jord och bergssondering_ Åseberget 2016-09-13.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Översiktlig trafikutredning_ Bebyggelse_ Åseberget 2016-08-rev C.pdf

pdf - Filstorlek: 7,0 MB
  Sidan uppdaterades: