Planprogram för Hedvigsholmen

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten att utveckla Hedvigsholmen vidare med bostäder och verksamheter.

Planprogram för Hedvigsholmen, Marstrand 74:4 m.fl

Diarenummer: KS2010/457

 

Status

Planprogrammet antogs av Kommunfullmäktige den 2 december 2010.

Arbetet med detaljplan för Hedvigsholmen avvaktar arbetet med att utreda framtida parkering för Hedvigsholmen och delvis Marstrand i stort. Övriga långsiktiga frågor för området är vatten- och avlopp samt klimatanpassning.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheten att utveckla Hedvigsholmen vidare med bostäder och verksamheter.

  Sidan uppdaterades: