Ikano Ytterby— Bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 150 bostäder i flerbostadshus.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostäder, Kastellegården 1:267
Diarienummer: KS2021/0398
Handläggare: Johan Hellborg
Status: utredning pågår

2023-12-18

Aktuellt

Utredningsarbete för att ta fram underlag för samråd pågår. Det arbetet har tagit längre tid än beräknat. Samrådshandlingar bekräknas nu vara klara under 2024.  Beslut om planläggning fattades av kommunfullmäktige den 24 maj 2017.

Områdesbeskrivning

Området ligger i centrala Ytterby. Det ligger strax norr om Ytterby Järnvägsstation och angränsar till järnvägen (Bohusbanan) i väst.

Dokumentarkiv

Här samlar vi dokument, handlingar och utredningar allteftersom de blir klara. Det senaste publiceras överst i listan. Du kan alltså följa hela processen från början till slut genom att läsa listan nerifrån och upp.

  Sidan uppdaterades: