Solbräcke verksamhetsområde Detaljplan

Detaljplan, Kungälv

Detaljplanens namn: Detaljplan för Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde
Diarenummer: KS2019/1283
Handläggare: Johan Hellborg
Status: Planen har vunnit laga kraft och gäller alltså sen 17 december 2022

Här är vi nu

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2022. Den vann sedan laga kraft och gäller sen den 17 december 2022. Alla utredningar och dokument finns listade längst ner på sidan. Arbetet med den här detaljplanen är därmed avslutat. Vill du veta mer om hur arbetet med en sån här plan går till kan du läsa mer om hela planprocessen här.

Om detaljplanen

Planområdet ligger omkring tre kilometer norr om Kungälvs centrum.

Utredningar och planhandlingar:

Här hittar du alla utredningar och planhandlingar som hör till den här detaljplanen. De är publicerade i den ordning de blivit klara. Det senaste överst. Genom att börja nerifrån i listan kan du alltså följa processen från den tidigare gällande detaljplanen via utredningar och samråd (där allmänheten får tycka till) fram till beslutet om den nya detaljplanen.

protokollsutdrag---beslut---antagande-av-detaljplan-for-industri-arntorp-2-12-solbracke-verksamhetsomrade---kommunstyrelsen2022-06-22.pdf

pdf - Filstorlek: 68,6 KB

Plankarta LAGA KRAFT ändring av detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde. Aktnr Romelanda 286b 2022-05-13.pdf

pdf - Filstorlek: 4,2 MB

Planbeskrivning LAGA KRAFT ändring av detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde. aktnr Romelanda 286b-1_2022-05-13.pdf

pdf - Filstorlek: 2,7 MB

planbeskrivning-andring-solbracke-verksamhetsomrade-antagande-2022-05-13.pdf

pdf - Filstorlek: 2,6 MB

plankarta-andring-solbracke-verksamhetsomrade-antagande2022-05-13.pdf

pdf - Filstorlek: 9,4 MB

granskningsutlatande2022-05-13.pdf

pdf - Filstorlek: 542,8 KB

naturvardesinventering-solbracke-verksamhetsomrade2022-05-13.pdf

pdf - Filstorlek: 8,9 MB

planbeskrivning-andring-solbracke-verksamhetsomrade-20220301.pdf

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

detaljplan-for-solbracke-verksamhetsomrade_granskning_-20220301.pdf

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

samradsredogorelse-_20220301.pdf

pdf - Filstorlek: 366,8 KB

dagvattenutredning-bilaga-3-solbracke-verksamhetsomrade20211208.pdf

pdf - Filstorlek: 5,9 MB

dagvattenutredning-bilaga-2-solbracke-verksamhetsomrade20211208.pdf

pdf - Filstorlek: 7,7 MB

dagvattenutredning-bilaga-1-solbracke-verksamhetsomrade20211208.pdf

pdf - Filstorlek: 4,6 MB

dagvattenutredning-solbracke-verksamhetsomrade20211208.pdf

pdf - Filstorlek: 4,2 MB

riskutredning-pm-solbracke-verksamhetsomrade2021-09-03.pdf

pdf - Filstorlek: 677,8 KB

planbeskrivning-andring-solbracke-verksamhetsomrade-20210311.pdf

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

geoteknisk-utredning-mur-solbracke-verksamhetsomrade2021-08-27.pdf

pdf - Filstorlek: 1 002,5 KB

geoteknisk-utredning-pm-solbracke-verksamhetsomrade2021-08-27.pdf

pdf - Filstorlek: 862,3 KB

detaljplan-for-solbracke-verksamhetsomrade-20210311.pdf

pdf - Filstorlek: 2,1 MB
  Sidan uppdaterades: