Väg 168 genom Tjuvkil

Planens uppgift är att bredda väg 168 i området och göra plats för en gång- och cykelbana utmed vägen.

detaljplanens namn: Tjuvkil 3:5 med flera
Diarienummer: KS2015/2077
Handläggare: Cecilia Eriksson
Status: planen är överklagad

Aktuellt

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 2023 men är överklagad och en rättsprocess pågår. Här kan du läsa mer om hur hela planprocessen går till.

Planens väg i korthet

Det är bra att känna till att det finns en samordning mellan Trafikverket och Kungälvs kommun för att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar, enligt 5 kap plan- och bygglagen. Så här har arbetet med planen sett ut hittills;

  • Detaljplanen antogs först av kommunfullmäktige den 28 januari 2021.
  • Planen överklagades och mark- och miljödomstolen upphävde detta beslut. Orsaken var bristande överensstämmelse med översiktsplanen (ÖP) och otillräcklig beaktning av synpunkter från sakägare.
  • Detaljplanen obearbetades med nytt förfarande och antogs 30 Juni 2022.
  • Till följd av formaliafel valde kommunen att dra tillbaka sitt antagande. Detta godkändes av Mark och miljödomstolen 1 December 2022.
  • Efter domstolens beslut, bytte kommunen från ett samordnat till ett utökat förfarande och startade om planprocessen.
  • Planen antogs 30 mars 2023.

Områdesbeskrivning:

  • Planområdet sträcker sig längs väg 168 genom Tjuvkil, över en längd av 3,4 kilometer.
  • Småskaliga anpassningar krävs för att detaljplanens gränser ska matcha vägplanens och skapa lämpliga fastighetsgränser.

Utredningar och dokument

Här samlar vi dokument, handlingar och utredningar allteftersom de blir klara. Det senaste publiceras överst i listan. Du kan alltså följa hela processen från början till slut genom att läsa listan nerifrån och upp.

2023-03-30 protokollsutdrag---antagande-av-detaljplan-for-vag-168-genom-tjuvkil---kommunfullmaktige-003.pdf

pdf - Filstorlek: 73,3 KB

2023-03-30 planbeskrivning-antagande---detaljplan-for-gang--och-cykelvag-vag-168-genom.pdf

pdf - Filstorlek: 4,6 MB

2023-03-30 fastighetskonsekvenskarta-antagande-antagande-vag-168-genom-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 6,5 MB

2023-01-13 plankarta-antagande-5-av-5----detaljplan-for-gang--och-cykelvag-vag-168-genom-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 1,6 MB

2023-01-13 plankarta-antagande-4-av-5----detaljplan-for-gang--och-cykelvag-vag-168-genom-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 1,9 MB

2023-01-13 plankarta-antagande-3-av-5----detaljplan-for-gang--och-cykelvag-vag-168-genom-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 3,0 MB

2023-01-13 plankarta-antagande-2-av-5----detaljplan-for-gang--och-cykelvag-vag-168-genom.pdf

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

2023-01-13 plankarta-antagande-1-av-5----detaljplan-for-gang--och-cykelvag-vag-168-genom.pdf

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

2022-06-22 granskningsutlatande---detaljplan-for-vag-168-genom-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 3,9 MB

2022-02-16 fastighetskonsekvenskartor-granskning-vag-168-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 6,4 MB

2022-02-16 samradsredogorelse-granskning-vag-168-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 5,1 MB

2022-02-16 planbeskrivning-granskning-vag-168-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 5,1 MB

2022-02-12 plankartor-granskning-vag-168-tjuvkil.pdf

pdf - Filstorlek: 3,4 MB

2021-01-28 granskningsutlatande.pdf

pdf - Filstorlek: 352,3 KB

2021-01-28 planbeskrivning-antagande.pdf

pdf - Filstorlek: 4,7 MB

2020-10-07-plankarta-5-av-5.pdf

pdf - Filstorlek: 679,3 KB

2020-10-07-plankarta-4-av-5.pdf

pdf - Filstorlek: 898,9 KB

2020-10-07-plankarta-3-av-5.pdf

pdf - Filstorlek: 609,4 KB

2020-10-07-plankarta-2-av-5.pdf

pdf - Filstorlek: 705,6 KB

2020-10-07-plankarta-1-av-5.pdf

pdf - Filstorlek: 942,5 KB

2020-02-04 plankarta-1-till-5.pdf

pdf - Filstorlek: 2,9 MB

2020-02-04 planbeskrivning.pdf

pdf - Filstorlek: 4,6 MB

2020-02-04 undersokning-om-betydande-miljopaverkan.pdf

pdf - Filstorlek: 1,0 MB
  Sidan uppdaterades: