Det handlar om yrkesstolthet och kompetens

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Riksdagen har beslutat att "undersköterska" ska bli en skyddad yrkestitel i Sverige. Lisa Munk Holmlund och Christina Andersson är båda undersköterskor och välkomnar beslutet. Nu uppmanar de sina kollegor att ansöka om sitt bevis.

Från och med första juli blir undersköterska en skyddad titel. En skyddad yrkestitel innebär att endast personer som uppfyller vissa krav, som utbildning och kompetens, får använda den särskilda yrkestiteln. För att få använda en skyddad yrkestitel måste du ha ett bevis för den. Syftet med den är att öka kvaliteten och säkerheten inom vård- och omsorg och att göra tydligt vilka arbetsuppgifter som en undersköterska faktiskt utför.

Lisa Munk Holmlund är undersköterska och omsorgshandledare på Ekhaga i Romelanda. Hon bryter ut i ett – Äntligen, detta är något jag har väntat på så länge! För mig handlar det om en yrkesstolthet och ett bevis på att jag utför kvalificerade arbetsuppgifter som jag har utbildat mig för.

Christina Andersson är undersköterska på Korttidsenheten och håller med Lisa.

– Undersköterska är ett kvalificerat yrke och nu äntligen blir det bekräftat.

2016 lades ett riksdagsförslag om så kallade startjobb. Förslaget gick i korthet gick ut på att anställa människor till att göra lite enklare arbetsuppgifter till lite lägre löner. Som exempelvis undersköterska. Redan då reagerade Lisa på att yrket nervärderades på ett orättvis sätt.

Med en skyddad yrkestitel kommer det att bli tydligt vad som ingår i jobbet. Det finns en konstig nedlåtenhet om yrket vilket till och med fått oss själva att känna – Jag är bara undersköterska. Nu kommer vi att med stolthet kunna säga -Jag är minsann undersköterska! Jag är kompetent och kan utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Lisa och Christina tror att en skyddad yrkestitel gör jobbet som undersköterska mer attraktivt. Då kommer fler att utbilda sig och vilja jobba inom omsorgsyrket. Det kanske inte sker över en natt men det kommer att bli så.

Det pratas ju också om differentierande arbetsuppgifter inom omsorgen, säger Christina. Det innebär att gränsen mellan vad ett vårdbiträde gör och en undersköterska gör blir tydligare. Det kommer för hoppningsvis att bli enklare att få till det när undersköterska blir skyddad titel.

Idag händer det att både vårdbiträden och undersköterskor utför varandras arbetsuppgifter. Konsekvensen blir att kompetenta undersköterskor inte alltid får tid till de kvalificerade uppgifterna. Det kan också bli så att biträdena känner sig osäkra på att utföra uppgifter de inte har utbildning i.

Då kan förhoppningsvis även biträdena bli sporrade att utbilda sig till undersköterska

För farbror Kalle på äldreboendet märker nog ingen större skillnad, tror Lisa och Christina. Men han och hans anhöriga kan känna sig trygga i att omvårdnadspersonalen som tar hand om honom har rätt kompetens för de uppgifter de utför.

Lena Arnfelt är sektorchef för Trygghet och stöd i Kungälvs kommun och välkomnar beslutet.

– Våra undersköterskor utför ett viktigt arbete och det behöver uppmärksammas. Nu höjs statusen för yrket och med rätt kompetens på rätt plats når vi en kvalitetshöjning. Förhoppningsvis kan vi också få en positiv utveckling i vår rekrytering om statusen höjs.

Det här innebär skyddad yrkestitel

Riksdagen har beslutat att "undersköterska" ska bli en skyddad yrkestitel i Sverige. Detta innebär att endast personer som har rätt utbildning och kompetens får kalla sig för undersköterska. Syftet med den skyddade yrkestiteln är att öka kvaliteten och säkerheten inom vård- och omsorg och att göra det tydligt vilka arbetsuppgifter som en undersköterska faktiskt utför. Detta är ett viktigt steg för att höja statusen och professionalisera yrket som undersköterska.

En skyddad yrkestitel innebär att endast personer som uppfyller vissa krav, som utbildning och kompetens, får använda den specifika yrkestiteln. För att få använda en skyddad yrkestitel måste du ha ett bevis för den.

De grundläggande kraven för att få en skyddad titel är att du gått en utbildning med inriktning på vård och omsorg på gymnasiet eller vuxenutbildningen eller fått motsvarande kompetens på annat sätt. Du behöver ha godkända betyg i vissa ämnen eller kurser.

Är du fast anställd undersköterska idag har du tio år på dig att ansöka. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats efter den 1 juli. Är du visstidsanställd måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få fortsätta använda titeln efter den 30 juni 2023. Har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska

Så här går det till att få en skyddad yrkestitel

Varje medarbetare ansöker om skyddad titel hos Socialstyrelsen. Du ska skicka in dina betyg eller intyg samt redogöra för hur lång tid du arbetat inom yrket. Ansökan sker via Socialstyrelsens webbplats och kostar 320 kronor. Du kan ansöka tidigast 1 juli 2023.

  Sidan skapades: