Resurssmart tänk på Förskolan Ugglan ska minska matsvinn och bidra till hållbar konsumtion

På förskolan Ugglan i Ytterby arbetar man just nu med projektet resurssmart förskola för att minska mängden avfall och öka medvetenhet om resursanvändning. Genom pedagogiskt arbete med karaktärer som sopsamlarmonstren får barnen lära sig om hållbarhet och hur man tar hand om avfall på roliga sätt.

Tillsammans med sin personal utforskar Ugglans förskolas rektor Hanna Pfotenhauer hur de kan använda resurser på ett mer effektivt sätt och samtidigt inspirera barnen till att ta hand om vår planet, nu och i framtiden.

Som en del av projektet samarbetar Ugglan närmare med verksamheterna som ansvarar för matlagning och städning på förskolan, vilket lett till smartare rutiner som minskar överflöd och avfall.

- Vi kan nu med bara några timmars förvarning anpassa våra måltidsbeställningar om vi har frånvarande barn. Vi får också bilder på maten som kommer att serveras av köken. Barnen hinner då se och förbereda sig på vilken mat det blir, säger rektor Hanna Pfotenhauer.

För att uppmuntra till att konsumera mer hållbart har förskolan infört en “ge och ta-hörna” där vårdnadshavare kan lämna hela ytterkläder, skor och leksaker som deras barn vuxit ur och andra föräldrar på förskolan fritt får ta över. Andra exempel på konkreta förändringar är att man istället för engångstossor infört en tydlig skogräns, infört blöjhinkar för att minska antalet plastpåsar och förtydligat hur avfallet ska källsorteras ända in på barnavdelningarna.

Lekfullt lärande med Sopsamlarmonster

En del av resurssmart förskola är även att medvetandegöra resursanvändning och återvinning tillsammans med barnen. Bland annat arbetar förskolans pedagoger med sopsamlarmonster, där varje monster handlar om en typ av avfall.

Förskollärarna Lovisa Kristensson, Linnea Pohle och Caroline Nilsson berättar att exempelvis sopsamlarmonstret Kompostina äter matavfall och att de då pratar med barnen om vad Kompostina vill ha och inte vill ha. Lovisa, Linnea och Caroline har sett ett stort engagemang från barnen.

- Barnen älskar sopsamlarmonstren och de är jättenyfikna. I vissa barngrupper arbetar vi in monstret en vecka i taget och barnen får komma med idéer om vad vi kan göra tillsammans.

I flera fall har pedagogerna fått höra att barnen även pratar om sopsamlarmonstren hemma.

IMG_3095_780.jpg

På bild: Linnea Pohle, Lovisa Kristensson, Hanna Pfotenhauer

Med många idéer för framtiden

Hållbarhetsarbetet på Ugglans förskola är i full gång. Personalen är ivriga att fortsätta utveckla och implementera nya hållbara lösningar, och Idéerna är många. Från att stötta barn som är redo att bli blöjfria tidigare, erbjuda barn och vårdnadshavare möjlighet att låna hem böcker direkt från förskolan till att fasa ut plastfolie i köket.

-Ämnet är konstant aktuellt för det finns alltid nya möjligheter och sätt att jobba mer hållbart om vi samarbetar och tänker tillsammans, säger förskollärare Lovisa Kristensson.

Läs mer

Sopsamlarmonstren används i flera kommuner runt om landet och är skapade av Hässleholm Miljö AB, som ägs av Hässleholms kommun.

Mer om sopsamlarmonstren

  Sidan skapades: