Stabiliseringsåtgärder i blivande arenaområdet vid Yttern

Kungälvs kommun har i samråd med Länsstyrelsen och Statens Geotekniska Institut beslutat att genomföra stabilitetsåtgärder vid den dagvattendamm som hindrat att detaljplanen för det planerade arenaområdet vid Yttern ska vinna laga kraft. När dessa åtgärder är klara och godkända förväntas Länsstyrelsen godkänna detaljplanen.

Det planerade arenaområdet vid Yttern kommer bli Kungälvs kommuns centrum för en rad sporter och fritidsaktiviteter. För att detaljplanen ska kunna vinna laga kraft och innan bygget av det nya arenaområdet kan börja behöver den dagvattendamm som kallas damm A i projektområdet stabiliseras.  

Förberedelser inför att förbättra stabiliteten vid dagvattendammen kommer att starta i slutet av vecka 47. Därefter planeras stabilitetsåtgärdena påbörjas under vecka 48 och beräknas vara färdiga till vecka 50.  Efter avslutat arbete tar kommunen prover och kontrollerar att allt har gått som planerat. 

Förhoppningar att detaljplanen vinner laga kraft runt årsskiftet

Om allt går enligt plan kan Länsstyrelsen komma att godkänna detaljplanen för det nya arenaområdet så att den vinner laga kraft runt årsskiftet. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan kommunen börja förbereda för att bygga de första nya byggnaderna i området.

Läs mer

  Sidan skapades: