Kungälvs stadskärna

Det finns många planer och visioner för att utveckla de centrala delarna av Kungälv, Kungälvs stadskärna. Målet är en stadskärna som är full av kraft och rörelse. Vi vill utforma en attraktiv stadsmiljö som skapar bra förutsättningar för boende, företagande och handel och som gör att många vill komma och besöka vår stad.

Kommunen har valt att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i stadskärnan, alla delar ska hänga ihop och samordning mellan olika projekt är viktig. De närmaste åren ska det byggas både bostäder, lekplatser, handel och infrastruktur, samtidigt som vi ska vara rädda om de gamla delarna av staden och vårda vårt kulturarv. En nyckel till framgång är också samverkan och samarbete med fastighetsägare, exploatörer, näringsidkare, handlare och föreningslivet som vill vara med och utveckla Kungälvs stadskärna.

Vi vill utveckla den fysiska miljön genom att bygga på ett sätt som skapar förutsättningar för livet i stadskärnan. Men också jobba med de ”mjuka” värdena i staden, det som ofta benämns som livet mellan husen och det goda livet. 

Mer detaljer om vilka projekt som planeras och pågår inom Stadskärnan


Vårt gemensamma vardagsrum

Det offentliga rummet med gator, torg och stråk är Kungälvsbornas gemensamma vardagsrum. Här planerar vi för en plats för alla där man kan promenera och sitta ner och umgås. Här kan man stämma träff med vänner och njuta av kultur, handel, restauranger och kaféer. Människor dras till människor och därför behövs platser där vi kan mötas.

Nära till kollektivtrafik

Det ska vara lätt att cykla eller att åka kollektivt. Därför bygger vi bostäder och kontor som har nära till kollektivtrafiken. Vi utvecklar även stråk så att det ska vara lätt att ta sig fram i staden med cykel eller till fots.

Några mål för utvecklingen av stadskärnan:

  • Att utveckla stadens innehåll och utbudets kvalitet
  • Förädla stadsmiljön
  • Fördubbla antalet boende i stadskärnan
  • Göra Västra tullen till stadens mötesplats och stadens torg
  • Korta det mentala avståndet Västra gatan och Kongahälla

I visionen för Kungälv och stadskärnan står det: 

”Kungälv är en unik tillgång i Göteborgsregionen med en tät och levande stadskärna. Stadskärnans identitet präglas av historia och tradition men räds inte ett modernt uttryck. Trivsel, trygghet och tillgänglighet kring mötesplatser och  stråk skapar en god livsmiljö.”

 

  Sidan uppdaterades: