Detta planeras i stadskärnan

Totalt planeras för runt 2 000 nya bostäder i centrala Kungälv på längre sikt. 600 av dom byggs redan de närmaste åren. Det ska även byggas nya kontor och verksamhetslokaler. Dessutom finns planer på att rusta upp vissa verksamheter och bygga ut med bostäder.

Här kan du läsa mer om de planerade och pågående projekten i stadskärnan.

 

Liljedal

Kommunen har tagit fram ett planprogram för hela området Liljedal. Här ingår det som kallas P-syd, delar av Västra gatan, Strandgatan och Västra Tullen. Tanken med planprogrammet är att sätta ramarna för hur den här delen av staden ska utvecklas. Att ta fram ett program är också ett sätt att på ett tidigt stadium få in synpunkter som blir ett viktigt underlag för kommande detaljplaner.  

Den 18 maj 2017 antogs det nya planprogrammet av Kommunfullmäktige.

Här kan du läsa om kommunens planprogram för området Liljedal.

Inom området Liljedal planeras för omkring 500 bostäder. Fastighetsutvecklingsbolaget Balder planerar för nya bostäder på det som i dag är Parkering Syd och Klocktornets galleria. De utvecklar även de befintliga fastigheterna med butiker och verksamheter i bottenvåningarna. 

Västra Tullen

Visionen för Västra Tullen är att platsen ska bli stadens mötesplats och torg. Här finns planer för att bygga om befintliga fastigheter och bygga nya bostäder, kontor, butiker och andra verksamheter.

Se modellförslag och idéskisser för stadsdelen Liljedal i vår interaktiva 3D-modell. 

 

Nytorgstaden

Området runt Nytorget står inför en stor omvandling. Inriktningen är att komplettera området med bland annat bostäder, kontor och handel, samt att tydligare koppla samman södra och norra delarna av Kungälvs centrum. Samtidigt kommer Västra parken att utvecklas till en destinationslekplats. Visionen är en mer levande plats som också ska binda samman nya Kongahälla och resecentrum med Västra tullen och Västra gatan. Här kan du läsa mer om Nytorgstaden.

Här kan du se en interaktiv 3D-modell över hur Nytorgstaden kan komma att se ut i framtiden (öppnas i nytt fönster)

 

Mimerstaden

På sikt planeras runt 450 bostäder, en förskola och en park där det idag är ett industriområde. Kommunen har tillsammans med befintliga fastighetsägare lämnat in en planansökan och om några år räknar man med att bygget ska kunna starta.

Ny stadsdel planeras vid Mimers

 

Kongahälla

Med drygt 1 000 bostäder, varierad handel och grönområden är Kongahälla det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid. Visionen är att skapa en modern stadsdel med blandade boendeformer och alla bekvämligheter inom räckhåll. Kongahälla är en ny del i Kungälv som länkar samman stadens olika delar.

Läs mer om Kongahälla här. 

 

Parker och lekplatser

I stadskärnan finns mycket grönska och vår parkenhet jobbar för att hela tiden utveckla våra parker och gröna stråk. I stadskärnan pågår också upprustning av befintliga lekplatser och det finns en plan på flera temalekplatser. Vår strävan är att erbjuda något för barn i alla åldrar.

Här hittar du alla kommunens lekplatser.

Läs mer om kommunens parker här, flera av dem finns i centrala Kungälv. 

  Sidan uppdaterades: