Lycke-Tofta — Verksamheter och naturområde

Syftet är att möjliggöra utveckling av pågående verksamheter och samtidigt värna områdets höga kulturmiljö-, natur- och friluftsvärden. Utbredningen av verksamheterna har i dagsläget dåligt stöd i nuvarande detaljplan. Därför syftar aktuell detaljplan till att ge planstöd åt befintliga åtgärder, samt ge planstöd åt en befintlig tillbyggnad av ett enbostadshus.

Detaljplan för Lycke-Tofta 1:9 och del av 1:7

Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2014/2218

Status

Planen vann laga kraft den 17 oktober 2022. Utredningar som tagits fram under arbetet ligger samlade under egen rubrik. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i kommunens västra del i närheten av, men inte vid havet. Området ligger cirka 3,8 kilometer sydväst om Tjuvkil (fågelvägen), 15 kilometer väst om Kungälv stad. Planområdet omfattas av två delområden (geografiskt separata ytor) i anslutning till Tofta herrgård.

  Sidan uppdaterades: