Välkommen till informationsmöte om Nytorgstaden

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Nytorgstaden i centrala Kungälv ska bidra till en sammanhängande stadskärna som binder samman de centrala delarna i Kungälv. Nu är detaljplanen för Nytorgstaden ute på samråd och alla är välkomna till ett öppet samrådsmöte den 15 juni.

Visionen för Nytorgstaden är det ska bli en attraktiv stadsdel med en tydlig identitet som binder samman Liljedal och Kongahälla till en sammanhängande stadskärna. En tät och levande stadskärna med trivsel, trygghet och tillgänglighet kring mötesplatser och stråk som skapar en god livsmiljö. Nytorgstadens befintliga 50-talsbebyggelsen med hus, kvarter med park ska bevaras och förstärkas i den nya bebyggelsen.

I mars 2019 beslutade kommunfullmäktige om planprogrammet för området där denna vision och översiktliga inriktning finns med. För att kunna genomföra intentionerna i programmet, ska kommunen uppdatera områdets detaljplan.

Mellan 3 juni och 4 juli är detaljplanen för Nytorgstaden ute på samråd, vilket betyder att alla som vill kan lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan. Den 15 juni klockan 17.30-20.00 är alla välkomna till ett  samrådsmöte i form av öppet hus i stadshuset. Då kan du träffa de som arbetar med detaljplanen samt befintliga och nya bostadsbolag. Alla finns på plats och kan svara på frågor om Nytorgstaden.

Här kan du ta del av förslaget till ny detaljplan för Nytorgstaden och alla utredningar som kommunen har gjort. Du kan också lämna synpunkter på planförslaget.

Nytorgstaden — Bostäder

  Sidan skapades: